Monday, March 13, 2006

Poems

last week, i made two poems from the twilight zones. That includes being bored, alone and haven't put the basketball in my hands as of writing them.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

toilet paper

nahulog ang bolpen ko
kulay itim galing sa iyo
hindi ito nahulog sa inud***
kung saan ako ngayo'y nakaupo

nagugutom at nahihilo
gusto ko ng kumain, uminom ng milo
sa kusina na malapit dito
samahan mo ng tsa-a
sa halagang walong piso

malapit na alas dose y media
sa wakas makikita ko ulit si pizza
manananghalian kasama ang tropa
hanggang umabot ang ala una

tutunog ang kamapana
sa kisame hindi makita
ang kampanang nagsasabing
tapos na ang siyesta
balik trabaho ka na
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

to write is to breathe

writer i am
with a pen in one hand
simple ideas turn into great
emotions form into shapes

mix words and letters
with passion and voice
savor with feelings
of loneliness and joy

a gift of madness
a treasure for the soul
one, two, three, four
smile and say more

No comments: